Voorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden

1. Falken Air organiseert en organiseert paragliding-tandemvluchten in Zell am See vanaf de Schmittenhöhe en andere vlieggebieden. Een deel van de vluchten wordt overgenomen door onafhankelijke tandempiloten, in dit geval zijn deze tandempiloten de organisatoren van de dienst en contractuele partners van de passagier (passagier). Als organisator en contractpartner wordt beschouwd de ondernemer/piloot op het vliegticket (vervoersovereenkomst), dat door elke passagier vóór de tandemvlucht moet worden ingevuld. Falken Air biedt uitsluitend de service aan van door de staat gecertificeerde, ervaren tandempiloten en de piloot is als contractpartner van de tandempassagier volledig aansprakelijk. De tandempassagier vult samen met de Falken Air-piloot het vliegticket in wanneer hij met de gondel naar de Schmittenhöhe gaat. In dezelfde zin is dit vliegticket de rekening.

2. Alle vluchtdiensten geleverd door Falken Air of de onafhankelijke piloten zijn onderworpen aan de Oostenrijkse wetgeving, evenals aan de bepalingen van de luchtvaartwetgeving en de volgende voorwaarden.

3. Vóór aanvang van de vlucht moet de passagier (of een wettelijke voogd of een volwassen begeleider als kinderen met ons willen vliegen) de vervoersovereenkomst zorgvuldig lezen en bevestigen met zijn individuele handtekening. Kort voor aanvang van de tandemvlucht vanaf de Schmittenhöhe ontvangt de passagier instructies over de startprocedures van de betreffende piloot. Als de passagier deze instructie niet begrijpt of als er verdere uitleg nodig is, moet hij of zij de piloot onmiddellijk op de hoogte stellen van deze onduidelijkheid.

4. Verplichting om gezondheidsbeperkingen te melden: De passagier moet eventuele fysieke beperkingen vooraf melden aan de betreffende piloot. Sowieso moet een passagier een paar stappen met de piloot mee kunnen lopen zodra de tandemvlucht begint. Hartziekten, zeeziekte, problemen met de wervelkolom, tussenwervelschijven, psychische afwijkingen zoals bewustzijnsverlies, hoge bloeddruk etc. moeten aan de piloot worden gemeld. Daarnaast moet alcoholgebruik in de afgelopen 12 uur worden gemeld. Als de passagier in de afgelopen 12 maanden een ernstig ongeval heeft gehad, moet deze gebeurtenis ook worden gemeld aan de aanbieder Falken Air. Als er onduidelijkheid bestaat over de geschiktheid om te vliegen, verbindt Falken Air zich ertoe de passagier op de hoogte te stellen van alle noodzakelijke vereisten.

5. Verzekering en aansprakelijkheid: Om alle claims van de passagier te dekken volgens de aansprakelijkheidsbepalingen van de Oostenrijkse luchtvaartwet, heeft de betreffende piloot een verzekering afgesloten. Er geldt een uitdrukkelijke uitsluiting van aansprakelijkheid voor claims die de wettelijk verplichte dekkingsbedragen overschrijden.

Voorwerpen die tijdens de paraglidingvlucht worden meegenomen (zoals contant geld, mobiele telefoons, camera's, brillen en andere waardevolle spullen) moeten goed worden beveiligd en opgeborgen. Als deze artikelen verloren gaan of beschadigd raken, aanvaardt Falken Air geen aansprakelijkheid. Falken Air-piloten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of ongevallen die zich voordoen op weg naar de startpunten en vanaf het afgesproken ontmoetingspunt.

Uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid geldt mutatis mutandis eveneens ten gunste van de tandempiloten en de gemachtigde vertegenwoordigers van Falken Air. Falken Air piloten zijn slechts tot schadevergoeding gehouden indien de schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet van de tandem piloot. De aansprakelijkheid van Falken Air is beperkt tot de door de passagier meegebrachte voorwerpen tot het bedrag van de voor hem afgesloten verzekering. Aanspraken die verder gaan, kunnen alleen geldend worden gemaakt in geval van opzet of grove nalatigheid.

6. Uitrusting: De passagier verbindt zich ertoe de tandemvlucht alleen te ondernemen met geschikte kleding (weer- en winddichte kleding, geschikt voor vuil), enkelhoge, stevige wandelschoenen, handschoenen en een zonnebril. Elke Falken Air-piloot is voorzien van een beschermende helm en de benodigde vlieguitrusting.

7. Datum & betaling: Falken Air biedt het hele jaar door tandemvluchten aan vanaf de Schmittenhöhe in Zell am See. De passagier verklaart dat deelname aan een tandemvlucht uitsluitend voor persoonlijk belang is. De reiskosten naar de luchthaven moeten door de tandempassagier zelf worden gedragen. De kosten voor ritten met de bergbaan en dergelijke zijn niet bij de ticketprijs inbegrepen. Ook alle overige reiskosten die door weersomstandigheden kunnen ontstaan, zijn niet bij de prijs inbegrepen. Als vaste data niet worden nageleefd, moet het volledige bedrag voor de vlucht worden betaald.

De piloot bepaalt hoe de vlucht wordt afgehandeld. Deze persoon is altijd verantwoordelijk voor het uitvoeren van de vlucht. Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat er, ondanks vaste data, geen recht bestaat op het uitvoeren van de tandemvluchten als de heersende weersomstandigheden in het vlieggebied dit niet toelaten. Bij uitstel of kortdurende annulering bestaat geen recht op compensatie, vergoeding of vergoeding van overige gemaakte kosten. Het recht om de vlucht opnieuw te plannen blijft echter bestaan.

Annuleringen vanwege weersomstandigheden hoeven niet te worden bewezen; de professionele beoordeling van de verantwoordelijke piloot is voldoende.

De vermelde vluchtduur is een schatting. Deze vluchtduur kan variëren. De vliegroute, landingsplaats en vluchttijden kunnen op elk moment worden gewijzigd, voornamelijk om veiligheids- of operationele redenen, zonder dat de passagier recht heeft op compensatie.

Bij het boeken van een tandemvlucht dient de vluchtprijs direct na afloop van de vlucht contant aan de piloot te worden betaald. Een voucher kan ook worden gebruikt om de vluchtprijs te betalen. Als u de vlucht of voucher via PayPal betaalt, draagt de koper de transactiekosten.

8. Geldigheid van de gekochte vouchers: De persoon die de voucher bij Falken Air op de website bestelt met behulp van het formulier, verplicht zich door het plaatsen van de bestelling om de aankoopprijs binnen 7 dagen (zonder aftrek) na ontvangst van de voucher te betalen.

Gekochte vouchers vervallen 36 maanden na de datum van uitgifte. Alle vouchers zijn waardevouchers en prijswijzigingen moeten op de dag van annulering worden betaald. In individuele gevallen zijn na overleg speciale regelingen mogelijk. De gewenste betaalmethode (voucher of contant) dient u op de dag van de vlucht mee te nemen en aan de piloot te overhandigen.

Herroepingsrecht: Volgens de KSchG bestaan aanspraken op terugbetaling van de aankoopprijs binnen 14 dagen na ontvangst van de voucher zonder opgaaf van redenen. Het volstaat om de voucher binnen deze termijn aan Falken Air te retourneren.

9. Annuleringskosten: De passagier kan op elk moment vanaf de overeengekomen vluchtdatum per e-mail annuleren info@falkenair.com ontslag nemen. Annuleren tot 4 dagen voor de geboekte datum is kosteloos, vanaf 3 dagen tot 24 uur voor de annulering worden er kosten van 50% in rekening gebracht. Vouchers en tickets worden bij annulering ongeldig en worden weer geldig na ontvangst van de annuleringsbetaling. Terugbetaling van het resterende aankoopbedrag is niet mogelijk. Voor alle annuleringen binnen 24 uur bedragen de annuleringskosten 100%.

10. Recht op gebruik beeld- en filmmateriaal: De passagier gaat ermee akkoord dat alle foto's en video-opnamen gemaakt tijdens de tandemvlucht onbeperkt door Falken Air mogen worden gebruikt. Het auteursrecht ligt bij Falken Air.

11. Risico-informatie: Wij willen erop wijzen dat bij tandem-paragliding, zelfs met de grootste voorzichtigheid, ongevallen met aanzienlijke gevolgen voor verwondingen (bijv. verstuikingen, botbreuken, letsel aan de wervelkolom, hersenschudding, in extreme gevallen de dood, etc.) uitgesloten. Vooral tijdens het opstijgen en landen bestaat er een verhoogd risico door verkeerd landen, stappen of vallen.

12. Slotbepalingen: Door ondertekening van het vliegticket komt er een contract tot stand tussen de passagier en de betreffende onafhankelijke piloot. Er is geen contract met Falken Air, tenzij het de eigenaar en piloot Josef Nindl persoonlijk als piloot betreft. Op geschillen in dit laatste geval is uitsluitend het Oostenrijkse recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de districts- of staatsrechtbank die verantwoordelijk is voor 5700 Zell am See. Als delen van een van deze Falken Air-bepalingen niet effectief zijn, blijft de effectiviteit van de overige bepalingen onaangetast.